Middelen

Het ziekenhuis kan opnieuw een gunstig jaarresultaat voorleggen.

Financiëring van de werking (in €1000)

  CAMPUS SINT-JAN/SFX CAMPUS HENRI SERRUYS TOTAAL
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
Budget van Financiële Middelen
(incl. geraamd inhaalbedrag)
110.488 113.823 31.827 32.841 142.315 146.664
Kamersupplementen 924 992 503 553 1.427 1.545
Forfaits conventies R.I.Z.I.V. 9.013 9.426 1.057 1.157 10.070 10.583
Farmaceutische en gelijkgestelde producten 58.224 60.543 13.131 13.401 71.355 73.944
Honoraria (omzet) 105.901 111.616 30.981 32.361 136.882 143.977
Andere opbrengsten (o.a. wedde- en investeringssubsidies, op campus HS ook de kosten die gevorderd worden van de artsen) 19.417 18.396 20.629 21.709 40.046 40.105
Totaal 303.967 314.796 98.128 102.022 402.095 416.818

Financiëring 2011

Het Budget van Financiële Middelen en de honoria zijn de belangrijkste financiëringsbronnen voor het ziekenhuis.

Financiëring 2011

Kosten (in €1000)

  CAMPUS SINT-JAN/SFX CAMPUS HENRI SERRUYS TOTAAL
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
Bezoldigingen en artsenvergoedingen 173.794 184.438 63.672 66.590 237.466 251.028
Afschrijvingen, huur en ­waardeverminderingen 19.343 19.866 3.912 4.136 23.255 24.002
Voorzieningen voor pensioenen en geplande investeringen,… 2.680 5.708 320 2.295 3.000 8.003
Financiële kosten 4.739 5.187 1.203 1.457 5.942 6.644
Inkopen farmaceutische, medische en verzorgingsproducten 75.307 77.158 15.213 15.826 90.520 92.984
Andere kosten (administratie, energie, onderhoud, voeding, …) 23.670 21.560 10.301 11.511 33.971 33.071
Totaal 299.533 313.917 94.621 101.815 394.154 415.732

Uitgaven 2011

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van een ziekenhuis.

Uitgaven 2011