Investeringen

Totale investeringen sinds 2006 (in €1000)

2011 werd andermaal gekenmerkt door belangrijke investeringsplannen op de beide campussen.

Grafiek investeringen

De belangrijkste investeringen van 2011 (in €1000)

Net als de vorige jaren werden belangrijke inspanningen geleverd om de gebouwen van de campus Sint-Jan te renoveren, en voor de nieuwbouw op de campus Henri Serruys. Elk jaar worden er ook aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in allerlei apparatuur en materiaal, terwijl ook ICT heel wat middelen vergt.

  CAMPUS
  SINT-JAN en SFX HENRI SERRUYS
Bouw- en
renovatiewerken
18.985 vernieuwing noodstroomvoorziening en bijhorend gebouw, herinrichting en opfrissen van verpleegeenheden, voltooiingswerken OP-zalen P4 en P5, renovatie hemodialyse en de polikliniek algemene interne geneeskunde, andere verbouwingen poliklinieken, binnenbewegwijzering, renovatie neonatologie en verloskwartier, bekabelingswerken, herinrichting centrale keuken, renovatie liften, afwerking oncologisch centrum, bouwwerken technische dienst, renovatie angio- en andere radiologiezalen, … 3.511 nieuwbouwvleugel: verdere afwerking van fase 1: consultatieruimtes en cafetaria, vergaderzalen en loungeruimte, fase 2 werd in in het najaar 2011 opgestart, fase 4 van het plan globaal beheerssysteem + renovatie stookplaats, schilderwerken buitenbouw en gevelrenovatie, schilderwerken voor opfrissing van kamers, …
Medische
apparatuur
7.019 angiografie-installatie, CT-simulator, uitbreiding en vervanging monitoring en bijhorende centrale, vele toestellen labo's, endoscopiemateriaal, brancards, CO- en yag-lasers, longfunctieboxen, mobiel CR-toestel, echografietoestellen, vele OP-apparatuur en OP-instrumentarium, centrale glucosemeting, videocystoscopen, videolaparascopen, … 1.060 nieuwe OP-lampen, videogastroscoop, echografietoestellen, apparatuur voor de sterilisatiedienst, OP-apparatuur en OP-instrumentarium, …
Informatica
(hard- en
software)
4.024 uitbreiding servers, SAN-uitbreidingen, vervangingen van pc's, schermen, printers, draadloos netwerk, … - software: ontwikkeling door Infohos, systeemlicenties, … 517 SAN-uitbreidingen, vervangingen van PC's,
schermen, printers, draadloos netwerk, …
andere uitrusting of investering 3.477 digitaal OK, installatie waterbehandeling, MUG-wagen, (elektrische) ziekenhuisbedden, nachttafels, kantoormeubilair, patiëntenzetels, multibedmovers, tv's, instrumenten- en klompenwasmachines, … 829 (elektrische) ziekenhuisbedden, distributiewagens voeding, kantoormeubilair, patiëntenzetels, …