Pediatrie

De dienst pediatrie bestaat uit een verzorgingseenheid, een dagziekenhuis en een polikliniek.

Algemene pediatrie

De algemene pediatrie richt zich voornamelijk naar het onderzoek en toezicht van de pasgeborene, de groei en ontwikkeling en de stoornissen hieraan verbonden, voeding en voedingsstoornissen, infectieziekten, de multidisciplinaire aanpak van gehandicapte kinderen.

Het begrip "kindvriendelijkheid" is een belangrijk aspect van de zorg en hieraan besteden we aandacht in een speciale werkgroep. Ook de pijnbestrijding bij het kind, zowel de postoperatieve als de procedurele pijn, krijgt de nodige aandacht. De dienst pediatrie is een van de pilootdiensten binnen de "Nationale pijnconventie".

De problematiek omtrent kindermishandeling komt eveneens aan bod en dit in nauwe samenwerking met de diensten ­klinische psychologie en medisch-maatschappelijk werk.

Het referentiecentrum voor wiegendood staat in voor het ­opsporen van wiegendoodrisico (mee aan de hand van de ­polysomnografie) en het organiseren van de cardiorespiratoire thuisbewaking bij risicokinderen.

Subspecialismen werden de laatste jaren uitgewerkt, en het huidig aanbod aan subspecialistische pediatrische zorgen ­bestaat uit:

  • Kinderpneumologie: specialistische oppuntstelling van de ernstige vormen van astma, zware infectieuze luchtwegenaandoeningen, mucoviscidose. Gespecialiseerde technische onderzoeken als longfunctietesten en bronchoscopie
  • Kindercardiologie: gericht op neonatale, congenitale en verworven cardiopathieën. Elektrocardiografie en echocardiografie
  • Kinderendocrinologie: vooral gericht op kinderdiabetes, maar ook op groeihormoondeficiënties en obesitas.

Campus Sint-Jan en Campus Henri Serruys

Vanaf december 2011 versmolten de diensten pediatrie van de beide campussen tot een en dezelfde dienst met hetzelfde diensthoofd. De toekomstige stafleden zullen net als de huidige steeds op de twee campussen actief zijn.

Zorgprogramma Kindergeneeskunde Brugge-Oostende

Er is een samenwerkingsakkoord waarin is afgesproken dat er in 2013 in Oostende één zorgprogramma voor kinderen zal zijn, uitgebaat op twee sites met name AZ Sint-Jan campus Henri Serruys en AZ Damiaan. Vanaf dan zullen de kinderartsen van de twee ziekenhuizen in volledige associatie werken. Dit zal resulteren in een gemeenschappelijke hospitalisatiesite voor de pediatrie in Oostende (in de nieuwe gebouwen van AZ Damiaan), neonatale zorg op de materniteit van de campus Henri Serruys en het AZ Damiaan, alsook raadplegingen en dagopnames op beide sites. Vanuit Brugge zal er gezorgd worden voor permanente opvang van kritische pasgeborenen, en voor het organiseren van subspecialistische raadplegingen zowel in Brugge als Oostende, waarvan sommige in samenwerking met de diverse universitaire centra.

Dr. Patrick Degomme
Departementshoofd Kindergeneeskunde