Optimale cardiale zorg voor elke patiënt

Goede samenwerking tussen de cardiologen van de brede regio is voordelig voor alle partners

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan voeren cardiologen van 9 verschillende ziekenhuiscampussen diagnostische coronarografieën (coronaro's) uit bij hun eigen patiënten. Deze patiënten zijn afkomstig van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het AZ Sint-Lucas Brugge, het AZ Alma Sijsele en Eeklo, het Sint-Rembertziekenhuis Torhout, Gezondheidszorg Oostkust (Knokke en Blankenberge) en het Sint-Augustinus­ziekenhuis Veurne.

Van alle coronoro's wordt ruim de helft uitgevoerd door ­cardiologen die niet verbonden zijn aan de campus Sint-Jan.

Na overleg tussen de (externe) cardioloog en het staflid van het ziekenhuis, kan beslist worden tot een coronaire stenting (percutane coronaire interventie of PCI). Deze behandeling wordt uitgevoerd door de stafleden van het AZ Sint-Jan campus Sint-Jan. De samenwerking tussen de verschillende cardiologische ­diensten van de regio heeft vele voordelen:

  • toegankelijkheid van gespecialiseerde zorg voor alle patiënten uit de brede regio
  • respect voor de patiënt-arts relatie
  • de centralisatie van expertise
  • grotere aantallen van complexe procedures (volumina)
  • een grotere doeltreffendheid en veiligheid van de ­behandelingen (verband volumina en resultaat)
  • een goed georganiseerde en toegankelijke wachtdienst 
  • 24/24 en 7/7
  • het efficiënt inzetten van het deskundig personeel en van de uitrusting in het kathlab

Snel en efficiënt ingrijpen bij een acuut hartinfarct

De snelle en efficiënte cardiale zorg van deze 9 cardiologische diensten voldoet aan de internationale criteria van de European Society of Cardiology en van de American Heart Association. Volgens deze criteria moet een patiënt met een acuut hart­infarct rechtstreeks doorgestuurd worden naar een kathlab met expertise voor het onmiddellijk openmaken van de verstopte kransslagader. Deze behandeling noemt men "primaire Percutane Coronaire Interventie (PCI)" bij een patiënt met een hartinfarct of ST-Elevatie Myocardinfarct (STEMI). De verstopte kransslagader dient opengemaakt te zijn binnen de 120 minuten vanaf het eerste vermoeden van hartinfarct (dit is de "door-to-balloon" tijd). In het AZ Sint-Jan werden 176 patiënten met een acuut hartinfarct (STEMI) behandeld in 2011. Daarvan konden er 162 binnen de eerste twee uren behandeld worden. Daarmee is in 2011 bij meer patiënten de ideale interventietijd gehaald (92% van de patiënten in 2011 tegenover 88% in 2010).

Toch meer infarctbehandelingen in ons gespecialiseerd centrum

We zien dat de jarenlange sensibiliseringscampagnes hun vruchten afwerpen, het aantal hartinfarcten vermindert. Maar doordat er steeds meer verwijzingen zijn vanuit de samenwerkende ziekenhuizen, neemt in ons ziekenhuis het aantal te behandelen patiënten toe.

Tot slot een jaaroverzicht van de 3 belangrijkste behandelingen in het kathlab AZ Sint-Jan te Brugge. Deze zijn de primaire PCI's voor hartinfarct (STEMI), het totaal aantal PCI's en het aantal ablaties voor ritmestoornissen. Zij zijn telkens ingedeeld volgens de oorsprong van de verwijzing.

Dr. Yves Vandekerckhove
Diensthoofd Cardiologie
Campus Sint-­Jan