Neurochirugisch centrum Noord-West-Vlaanderen

In 2003 startte een samenwerking neurochirurgie, tussen de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas te Brugge en het Henri Serruys ziekenhuis te Oostende. Gedurende de voorbije jaren was er een vlotte samenwerking met de artsen van deze samenwerking. Sinds oktober 2011 werd de samenwerking uitgebreid met het ziekenhuis AZ Damiaan te Oostende.

De verschillende neurochirurgen en ziekenhuizen bundelen hun krachten om de kwaliteit en de continuïteit van de zorgen te verbeteren, dit alles in het belang van de patiënt. In de volgende jaren zullen we proberen om een verdere subspecialisatie van de verschillende neurochirurgen te organiseren. In een grote neurochirurgische samenwerking is het ook eenvoudiger om nieuwe en meestal dure therapeutische technieken op te starten.

Sinds ongeveer 8 jaar wordt een statistiek bijgehouden van de ingrepen die worden uitgevoerd in het neurochirurgisch centrum Noord-West-Vlaanderen. Ongeveer 50% omvat ingrepen op de wervelkolom. Dit zijn ingrepen bij patiënten met een hernia cervicaal of lumbaal, een vernauwing van het spinaal kanaal, een instabiliteit van de wervelkolom, maar ook patiënten met een spinale tumor. Eén kwart behelst intracraniële ingrepen, bij patiënten met een tumor van de grote of kleine hersenen, een intracraniële bloeding of hydrocephalie. Daarnaast gebeuren nog operaties op perifere zenuwen, ingrepen in samenwerking met de pijnkliniek (pijnstimulatoren en pijn­pompen) en infiltraties.

Er zijn regelmatig stafvergaderingen waarin moeilijke patiëntendossiers worden besproken. Dergelijke vergaderingen tussen artsen met een verschillende vorming en opleiding kunnen verfrissend en leerzaam zijn. Door de samenwerking in een groter geheel wordt ook de frequentie van de wachtdiensten voor de individuele artsen verminderd. De neurochirurg van wacht is verantwoordelijk voor de opvolging van de opgenomen patiënten en voor de urgenties: meestal gaat het om levens­bedreigende situaties bij patiënten met een ernstig hersentrauma, een spontane intracraniële bloeding of een wervelfractuur.

Dr. Nikolaas Vantomme
Staflid Neurochirurgie