Identificatiebandje verhoogt de patiëntveiligheid

De veiligheid verhoogt door de patiënt en zijn familie informatief en actief te betrekken in het zorgproces.

Veiligheid voor alles

Iedere patiënt heeft recht op kwalitatieve en veilige zorg. Het belang van de aandacht voor kwaliteit in de gezondheidszorg, bleek uit een aantal ophefmakende studies. Sindsdien gaat terecht meer aandacht naar de patiëntveiligheid. Zo zijn er heel wat "modellen" ontwikkeld die patiëntveiligheid omschrijven en die het belang ervan weergeven. Andere modellen geven aan hoe onveiligheid kan ontstaan. Niet enkel in België maar in alle westerse landen groeiden de initiatieven om de patiënt­veiligheid te verbeteren.

Het is de intentie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om kwaliteitsvolle zorg te garanderen en verder uit te bouwen, dit werd dan ook opgenomen in het strategisch beleidsplan. Verschillende projecten binnen het ziekenhuis brengen kwaliteit blijvend onder de aandacht en stimuleren de medewerkers iedere dag weer om hun zorgverlening verder te optimaliseren. Een recent voorbeeld hiervan is dat in 2011 alle patiënten die worden opgenomen, gepland of via de dienst spoedgevallen, bij de inschrijving een identificatiebandje met naam en barcode om de arm krijgen. De barcode bevat het patiëntnummer en het dossiernummer. Zo vergemakkelijken we een correcte identificatie, essentieel bij het toedienen van medicatie, het prikken van bloed, het afnemen van een onderzoek of het uitvoeren van een operatieve ingreep. Het risico op identificatiefouten ­vermindert door het verifiëren van de naam of door het scannen van de barcode. Alle medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de patiënt, verifiëren de aanwezigheid en leesbaarheid van het bandje. Als het identificatiebandje om welke reden dan ook verwijderd of onleesbaar is, wordt een nieuw identificatiebandje omgedaan.

De patiënt zelf of zijn familie kunnen ook een waardevolle ­bijdrage leveren door het controleren van de gegevens die op het identificatiebandje staan.

Doelstellingen

  • het bevorderen van een cultuur van veiligheid, waarbij de nadruk ligt op een lerende cultuur.
  • het uitwerken van structuren, procedures en processen in een systeembenadering van patiëntveiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke factoren.
  • het ontwikkelen van meldsystemen en proactief in kaart ­brengen van de risico's voor onveilige zorg en identificatie.

Inge Demeyer
Hoofd onthaal
Campus Sint-Jan