Een nieuwe toepassing voor de patiëntenadministratie

Door de overschakeling naar de toepassing Nieuwe patiënten­administratie (Npadm) op de campussen Sint-Jan en SFX, maken alle campussen nu gebruik van hetzelfde ziekenhuis­informatiesysteem voor wat betreft de patiëntenadministratie.

De campus Henri Serruys gebruikte de Npadm al een paar jaar. De integratie is van groot belang in het totale ICT-fusieproject. De overschakeling naar Npadm heeft een grote impact op het gehele ziekenhuis, vandaar dat de voorbereiding­en al een jaar eerder gestart werden. Om de overgang te doen slagen was een duidelijke risicoanalyse en een gestructureerd inzicht in het totale businessproces noodzakelijk. Van bij de start werd het einddoel (de ICT-fusie) en het kader (de specifieke noden in Sint-Jan met heel veel decentrale administratieve toepassingen) duidelijk voor ogen gehouden zodat beslissingen snel en gemotiveerd konden genomen worden. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen ons ziekenhuis zijn wij erin geslaagd de nieuwe toepassing vlot te integreren en uit te rollen.

De nieuwe toepassing Npadm omvat de elektronische registratie van de gegevens van de patiënt in al haar facetten: naast de patiëntgegevens houdt het pakket ook de dossiergegevens bij. De toepassing vormt de administratieve basis voor een belangrijk aantal processen rond de zorgverlening in het ziekenhuis.

Het administratieve proces omvat o.a. het beheer van de patiënt zoals contactgegevens, adres, telefoonnummers, rijksregisternummer, geboorteplaats, burgerlijke stand, alsook de ziekenfondsgegevens, oplegregeling, … Bij creatie en identificatie van de patiënt wordt er maximale aandacht besteed aan de correctheid van de gegevens. Via het inlezen van de elektronische identiteitskaart wordt het risico op identificatiefouten sterk beperkt, wat natuurlijk de patiëntveiligheid ten goede komt.

Het zorgproces wordt administratief ondersteund door de registratie van de opname- en consultatiegegevens. Het dossier omvat naast prestaties, algemene en vervoerskosten, opname- en ontslagparameters ook gegevens over wie zal instaan voor de betaling van het dossier. Het registreren en aanmaken van de patiëntendossiers, en dit zowel voor consultaties, daghospitalisaties, spoedgevallen, … gebeurt op een zeer gebruiksvriendelijke en praktijkgerichte manier. De nodige rapportering is ook voorzien zoals diverse overzichtslijsten, foutenlijsten, documenten en elektronische uitwisseling.

Om de wachttijden bij een geplande opname tot een minimum te beperken werken we voortaan met "vooropnames". Hierdoor kan de administratieve afwikkeling van de opname al zoveel mogelijk voorbereid worden, zodat op de opnamedag zelf de administratieve afhandeling tot een minimum beperkt wordt. Hierdoor kunnen we op een patiëntvriendelijke en kwaliteitsvolle manier de opname­registratie afhandelen.

Inge Demeyer
Hoofd onthaal
Campus Sint-Jan